Quy trình tiến hành làm hồ sơ dự thầu

văn bản dự thầu là toàn bộ tổng thể tài liệu bởi nhà thầu, nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Vậy tiến độ và bản tài liệu dự thầu gồm những gì chúng ta cùng đi tìm hiểu và khám phá nhé.

quy trình lập hồ sơ dự thầu

Bước 1: Làm rõ yêu cầu của văn bản mời thầu và bản vẽ kỹ thuật bắt đầu khởi công
Việc này giúp chúng ta nắm rõ được từng bước thi công mà chủ đầu tư đề ra, và biết chắc chắn được điều kiện quan trọng nhất trong tài liệu mời thầu đề ra là gì, nếu thiếu 1 trong các điều kiện của nhà đầu tư đưa ra thì hồ sơ dự thầu của quý công ty sẽ bị loại ngay lập tức.

Xem thêm: Dịch thuật công chứng tài liệu thầu

Bước 2: Làm đúng theo các yêu cầu và các biểu mẫu trong tài liệu mời thầu
Lưu ý: không được sót biểu mẫu nào mà hồ sơ mời thầu yêu cầu, nếu thiếu sót hay là làm sai các biểu mẫu thì văn bản dự thầu của bạn sẽ bị loại ngay.
Nội dung tài liệu mời thầu
Một mẫu biểu mẫu thường có những nội dung chủ yếu sau:
Mẫu đơn dự thầu, thư giảm giá, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh bảo hành, bảo lãnh tạm ứng, bảng tính chi tiết giá thầu, bảng tổng hợp giá thầu, hồ sơ kinh nghiệm, số liệu về tài chính, danh mục thiết bị tiến hành khởi công, bảng quy cách thiết bị vật tư, danh sách cán bộ chủ chốt, kê khai xung đột lợi ích, hợp đồng tiến hành khởi công xây dựng.

Bước 3: Trình bày hồ sơ dự thầu

  • đây chính là bước quan trọng nhất trong giai đoạn làm hồ sơ dự thầu.
  • Một văn bản mời thầu thường có 3 phần: tố chất (năng lực dành cho gói thầu và năng lực công ty) + Biện pháp bắt đầu khởi công + Giá dự thầu.

 

Về cốt yếu thì quy trình để làm văn bản dự thầu chỉ có 3 bước trên, tuy nhiên mỗi bước lại có những chi tiết nhỏ trong đó mà bạn cần quan tâm. Hãy đảm bảo đúng nội dung và quy trình tiến độ thì mẫu văn bản dự thầu của bạn sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn rất nhiều.

Về cơ bản, bộ hồ sơ dự thầu hoàn chỉnh bao gồm những thủ tục sau:

– Đơn dự thầu và thỏa thuận liên danh.
– Giấy ủy quyền ký đơn dự thầu.
– Bảo đảm dự thầu.
– Các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ.
– Tài liệu chứng minh tố chất – kinh nghiệm.
– Tài liệu chứng minh tài chính.
– ý kiến đề xuất về kỹ thuật
– Đề xuất về tài chính và các thành phần khác thuộc hồ sơ dự thầu
– Các sang phần khác thuộc hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của tài liệu mời thầu.

văn bản dự thầu bao gồm những gì
tài liệu của nhà thầu được đánh giá hợp lệ khi đầy đủ các yếu tố sau đây:

– Bản gốc hồ sơ dự thầu
– Đơn dự thầu của nhà thầu phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
– Phải bảo đảm tham gia dự thầu với cái giá trị và thời hạn hiệu lực đáp ứng yêu cầu của văn bản mời thầu.
– Không có tên trong nhiều tài liệu dự thầu với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh).

tài liệu dự thầu hoàn chỉnh

Lập tài liệu dự thầu
Xem thêm: Dich công chứng hồ sơ thầu
– Nhà thầu phải là người không trong thời điểm bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật.
– Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu 2013.
– Nhà thầu phải có tài liệu dự thầu hợp lệ được coi như xét, đánh giá về khả năng và kinh nghiệm của đối tượng tham gia dự thầu.

Trên cơ bản là hồ sơ dự thầu cần những yếu tố mà chúng tôi đã nêu ra bên trên. Còn tùy thuộc vào yêu cầu của hồ sơ mời thầu mà các công ty rất có khả năng điều chỉnh sao cho phù hợp và cạnh tranh nhất.

tài liệu dự thầu bao gồm

tài liệu dự thầu hoàn chỉnh
Trên đó là toàn bộ thông tin về hồ sơ dự thầu mà chúng tôi sưu tầm được. Hy vọng sẽ đem lại thông tin bổ ích cho bạn.

Ngoài ra, để bộ văn bản dự thầu của bạn thêm phần hoàn hảo thì hãy đến Thế Giới In để chúng tôi giúp bạn gia công sản phẩm nhé. Với thương hiệu dẫn đầu thị trường Hà Nội Trong thời điểm này, chúng tôi chắc chắn có thể đảm bảo cho chất lượng sản phẩm in của bạn luôn là tốt nhất, rẻ nhất mà chả ở đâu có.