Menu

Xét tốt nghiệp cho Đại học 11 liên thông (hệ vừa làm vừa học): DANH SÁCH SV CHƯA NỘP PHÍ,CHUYỂN ĐIỂM VÀ KHÔNG ĐẠT LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC

Khoa Điện Tử thông báo tới các bạn sinh viên khóa 11 liên thông như sau:

  • Theo thông báo của Phòng Đào tạo, tình hình nộp học phí, chuyển điểm, bổ sung kiến thức môn Đường lối CM và Tư tưởng HCM (theo bảng thống kê)
  • Nếu các bạn chưa đủ tích lũy các tín chỉ hai môn học trên hoặc chưa đóng học phí thì chưa thể xét tốt nghiệp được.
  • Mọi thắc mắc các bạn liên hệ giáo vụ Khoa Điện Tử, Phòng đào tạo để được giải quyết

Thống kê:

STT MSSV Lớp Họ Tên Mã HV Tình trạng Môn CM Môn TT
1 15113811 DHDTVT11AVL Hồ Xuân Dương Chưa nộp phí
2 15115941 DHDTVT11AVL Phạm Huỳnh Khánh Hoàng Chưa nộp phí
3 15119471 DHDTVT11BVL Nguyễn Huỳnh Nhựt Trường Chưa nộp phí
4 15123201 DHDTVT11BVL Dương Thanh Tân Chưa nộp phí
5 15122141 DHDTVT11BVL Nguyễn Hoàn chuyển điểm 5.4 5.8
6 15115131 DHDTVT11AVL Trần Ngọc Tuân không đạt 0 0
7 15123101 DHDTVT11BVL Dương Ngọc  Huy 6.8 6.3
8 15116211 DHDTVT11AVL Nguyễn Nhật Minh 6.5 6.2
9 15113221 DHDTVT11AVL Trần Đình Sang 6.3 6.4