Menu

Hội đồng khoa học

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

Hội đồng khoa học và đào tạo của Khoa Công Nghệ Điện tử có chức năng thẩm định chương trình, giáo trình, xét duyệt và đề xuất các đề tài NCKH cấp trường trong phạm vi ngành. Bên cạnh đó HĐKH còn có chức năng góp ý dự giờ cho các giáo viên, để liên tục cập nhật đổi mới phương pháp dạy học theo hương hiện đại, tiên tiến của các trường trong khu vực và thế giới. Danh sách các thành viên HĐKH:

STT

Họ và Tên

Học vị

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Chức vụ

1

Lưu Thế Vinh

PGS.TS

ĐH Quốc gia Vladimir CHLB Nga

Tổ hợp và HTKT điện

Chủ tịch

2

Nguyễn Minh Ngọc

TS

HVBCVT

Điều khiển tự động

Ủy viên

3

Võ Xuân Ân

TS

ĐH KHTN TP.HCM

Vật lý

Ủy viên

4

Bùi Thư Cao

TS

ĐHBK TP.HCM

Điện tử – Viễn thông

Ủy viên

5

Nguyễn Tấn Lũy

TS

ĐHBK TP.HCM

Điều khiển tự động

Ủy viên

6

Đinh Quang Tuyến

ThS

ĐH KHTN TP.HCM

Máy tính

Ủy viên

7

Nguyễn Thế Hoàng

ThS

ĐHBK TP.HCM

Điện tử – Viễn thông

Thư ký