Menu

TMA tuyển dụng 200 vị trí Tester

Hiện tại TMA đang tuyển dụng 200 vị trí Tester nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực của công ty và tạo điều kiện việc làm cho sinh viên mới ra trường.

 

Tham khảo file đầy đủ tại đây.