Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng

Mời các bạn sinh viên năm cuối và các bạn sinh viên đã tốt nghiệp về tham dự chương trình tuyển dụng của công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Thời gian: Diễn ra 02 ngày từ 07-08/12/2012 lúc 8 giờ tại Hội trường A7 trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh.

Bạn đang xem: Tin tuyển dụng Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng