Menu

Thông báo dành cho Sinh viên

Các sinh viên xem danh sách đồ án theo link. Những sinh viên chưa có đồ án và các sinh viên do thầy Đào Xuân Quy ( do thầy Quy nghỉ việc) phải gặp gấp các giảng viên sau để làm phiếu nhận đề tài và chuẩn bị đi thực tập trước ngày 20/10/2017: Dương […]

Xét học bổng sinh viên vượt khó, hiếu học năm 2017

Các sinh viên có điểm tổng kết năm học 2016-2017 thuộc loại khá trở lên và có khó khăn về điều kiện kinh tế, có thể nộp đơn xin xét học bổng. Những sinh viên đủ tiêu chuẩn vui lòng liên hệ với các Giáo viên chủ nhiệm hoặc Bí thư Đoàn  của lớp để nộp đơn. […]

Kế hoạch thi và xét tốt nghiệp tháng 12/2017

Liên kết tải về: http://www.mediafire.com/file/e12tmxuysg6v25z/%5B04-10-2017_15.57.11%5Dtb_158.pdf  

Kế hoạch phát bằng tốt nghiệp năm 2017

Liên kết tải về: http://www.mediafire.com/file/6qa8ex799989ml4/%5B11-10-2017_13.30.13%5D%5B10-10-2017_10.29.10%5Dke_hoach_phat_bang_tn_nam_2017_-_dang_web.pdf  

Hành trình đam mê-Cuộc thi ứng viên số 1

Thông báo về việc học ngoại ngữ

Hiện nay nhà trường đang mở các lớp học phần Tiếng anh cho các sinh viên khóa mới: – Tiếng anh 1: dành cho sinh viên có điểm kiểm tra đầu vào < 250 – Tiếng anh 2: dành cho sinh viên có : 250 < = điểm kiểm tra đầu vào < 350 (được miễn Tiếng anh 1)  Mỗi học phần 3 tín […]

Thông báo Danh sách giảng viên bộ môn tự động hướng dẫn báo cáo/đồ án tốt nghiệp: TS. Nguyễn Tấn Lũy TS. Mai Thăng Long TS. Trần Hữu Toàn TS. Dương Miên Ka TS. Nguyễn Ngọc Sơn TS. Đào Xuân Quy ThS Trần Văn Hùng ThS Phan Vinh Hiếu ThS Huỳnh Minh Ngọc Ths Trần […]

Bộ môn điện tử máy tính thông báo làm đồ án

Bộ môn điện tử Máy tính thông báo Lịch hướng dẫn Đồ án 1 (cho hệ đại học HL và Đồ án 2A cho lớp Cao đẳng Học lại: Đúng 7g30 ngày 16/9/2017 tập trung tại các phòng học (PTN) để được hướng dẫn các nội dung của DA1 và DA2. TKB và phòng học […]

Đính kèm là file danh sách các sinh viên Đại học Khóa 13 và Cao đẳng Khóa 18 học môn Tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2 . Thời gian bắt đầu học: Ngày 18/09/2017. Liên kết tải về: http://www.mediafire.com/file/yztug7d7d71ap7a/%5B14-09-2017_13.26.17%5Ddanh_sach_dang_ky_hoc_phan_tieng_anh_1_va_tieng_anh_2.xlsx

Danh sách sinh viên Thi xếp lớp Tiếng Anh TOEIC đợt cuối

Đính kèm là file danh sách sinh viên dự thi TOEIC đợt cuối.   Tất cả sinh viên chưa thi theo danh sách trên sẽ dự thi vào ngày thứ bảy 23/9/2017 (theo danh sách thi) Đề nghị các sinh viên tham dự thi đầy đủ. Liên kết tài về:    Môn đọc: http://www.mediafire.com/file/vua6tdfqjqw8gwk/%5B14-09-2017_10.34.22%5Ddanh_sach_thi_toeic_mon_doc_%28dot_2%29.xlsx    Môn nghe: http://www.mediafire.com/file/u1i53taal6j3vfj/%5B14-09-2017_10.32.18%5Ddanh_sach_thi_toeic_mon_nghe_%28dot_2%29.xlsx