Menu

Thông báo dành cho Sinh viên

Thông báo, Bộ môn điện tử tự động thông báo triển khai khóa luận và báo cáo tốt nghiệp cho các sinh viên khóa 10 tự động. Những sinh viên được làm khóa luận tốt nghiệp (xem danh sách tại bảng thông báo của khoa điện tử) đăng ký chọn giảng viên hướng dẫn và [...]

http://www.mediafire.com/file/3va0m49c8uimvfv/thi+toeic.rar

[BMVT] Thông báo v/v nhận đồ án hệ chính quy HK1 năm học 2017-2018

Các sinh viên lưu ý về lịch nhận đồ án Đối với khóa 8 và 9: Các sinh viên  làm đồ án 2 (DA2_DHDTVT9HL) và đồ án chuyên ngành viễn thông (DACN_DHDTVT9HL) thực hiện đăng kí đề tài với GVHD  gồm: ít nhất 2 phiếu nhận đề tài theo mẫu khoa (mẫu như trước) có [...]

Bộ môn tự động thông báo triển khai đồ án 2B học lại HKI-2017-2018

Thông báo, Sinh viên đã đăng ký đồ án 2B học lại HKI, 2017-2018 sẽ bắt đầu thực hiện đồ án theo kế hoạch sau: Liên hệ GV hướng dẫn, làm phiếu nhận đồ án và nộp lại cho lớp trưởng (SV đại diện) sau đó nộp cho bộ môn trước ngày 21/08/2017 Thời gian [...]

Thông báo, Sinh viên đã đăng ký đồ án chuyên ngành học lại HKI, 2017-2018 sẽ bắt đầu thực hiện đồ án theo kế hoạch sau: Liên hệ GV hướng dẫn, làm phiếu nhận đồ án và nộp lại cho lớp trưởng (SV đại diện) sau đó nộp cho bộ môn trước ngày 17/08/2017 Thời [...]

Bộ môn TĐ thông báo bảo vệ đồ án chuyên ngành và đồ án 2

Tất cả sinh viên thực hiện đồ án 2 và chuyên ngành trong học kỳ II 2016-2017 sẽ bảo vệ đồ án vào ngày 12/08/2017, bắt đầu lúc 8 giờ. Sinh viên nộp quyển đồ án có xác nhận được phép bảo vệ của GVHD cho thầy Lũy vào chiều ngày 10/08/2017 từ 14h30 đến [...]

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên học trả nợ môn và sinh viên cần tiếp tục mở thêm các lớp học phần đã đủ số lượng hoặc bị hủy. Nay Phòng Đào Tạo / Khoa Công Nghệ Điện Tử thông báo đến các sinh viên như trên làm đơn mở lớp học phần và [...]

Căn cứ vào thông báo của Nhà Trường, Khoa Công Nghệ Điện Tử thông báo tới các bạn sinh viên khóa 2017 (Đại học và Cao đẳng) lịch học như sau: Lịch học: Thứ hai hàng tuần Chi tiết các cho hệ như sau: Khoa Công Nghệ Điện Tử.

Khoa Điện Tử thông báo tới các bạn sinh viên khóa 11 liên thông như sau: Theo thông báo của Phòng Đào tạo, tình hình nộp học phí, chuyển điểm, bổ sung kiến thức môn Đường lối CM và Tư tưởng HCM (theo bảng thống kê) Nếu các bạn chưa đủ tích lũy các tín [...]

TỔ CHỨC TRẠI HÈ NCKH QUỐC TẾ

download file tại đây. TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN BAN TỔ CHỨC TRẠI HÈ NCKH QUỐC TẾ Đà Nẵng, ngày 12 tháng 05 năm 2017 THÔNG BÁO V/v Tổ chức Trại hè Nghiên cứu Khoa học Quốc tế 2017 Tại Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng, Việt Nam Các bạn trẻ đam mê nghiên [...]