Menu

Thông báo – BMDTVT

Bộ môn Viễn thông thông báo: Sinh viên các lớp Đại học liên thông ngành ĐT Viễn thông (DHDTVT12AVLVH, DHDTVT11BVLVH, …) đã đăng ký học phần đồ án (DA2, DATN) trong học kỳ 1 năm học 2017-2018 tập trung nghe hướng dẫn về việc thực hiện theo lịch như sau. – Thời gian: 19 giờ ngày thứ tư […]

[BMVT] Thông báo v/v nhận đồ án hệ chính quy HK1 năm học 2017-2018

Các sinh viên lưu ý về lịch nhận đồ án Đối với khóa 8 và 9: Các sinh viên  làm đồ án 2 (DA2_DHDTVT9HL) và đồ án chuyên ngành viễn thông (DACN_DHDTVT9HL) thực hiện đăng kí đề tài với GVHD  gồm: ít nhất 2 phiếu nhận đề tài theo mẫu khoa (mẫu như trước) có […]

[BMVT]Lịch bảo vệ LVTN và DACN HK2/2017 ngày 28/6/2017

BMVT thông báo : Lịch bảo vệ LVTN vào sáng ngày 28/6/2017(1 hội đồng), tất cả các nhóm tập trung lúc 8h tại X7.9A. Lịch bảo vệ DACN vào sáng (1 hội đồng) và chiều (2 hội đồng) ngày 28/6/2017 , tất cả các nhóm tập trung lúc 8h tại X7.9B. Sinh viên ăn mặc chỉnh […]

[BMVT]TB Lịch bảo vệ Đồ Án Luận Văn hệ chính qui HK2/2017

BMVT TB Lịch bảo vệ Đồ Án Luận Văn hệ chính qui HK2/2017 như sau : Lịch nộp báo cáo vào 10h ngày 26/6/2017 tại X7.9B. Lịch bảo vệ vào ngày : 28/6/2017 Trân trọng, BMVT

[BMVT] TB kế hoạch thực hiện ĐA2/DACN/LVTN DH9A,DHxHL HK2/2017

[BMVT] TB kế hoạch thực hiện ĐA2/DACN/LVTN DH9A,DHxHL HK2/2017. Các lớp Đồ án 2 : Sinh viên chủ động đăng ký với giảng viên thuộc BMVT để đăng ký đề tài. Hạn chót 6/3/2017.( Xem Danh Sách GV tại đây) Sinh viên nộp lại phiếu đăng ký vào sáng thứ 6 :8-9h ngày 10/3/2017 tại […]

[BMVT] TB lịch bảo vệ DACN và LVTN sáng chủ nhật ngày 19/2/2016. Sinh viên tập trung lúc 7h30 tại X7.9B. Sinh viên chuẩn bị powerpoint, mô hình và ăn mặc chỉnh tề để bảo vệ đồ án/luận văn. Lớp trưởng chuẩn bị nước uống, trái cây cho hội đồng. Mọi thắc mắc gởi về […]

Bộ môn Viễn thông thông báo: Sinh viên bậc Cao đẳng ngành Viễn thông (CDDTVT16, CDDTVT 15, …) đã đăng ký học phần chuyên đề TN trong học kỳ 2 năm học 2016-2017 tập trung nghe hướng dẫn về việc thực hiện theo lịch như sau.      – Thời gian: 9 giờ ngày 09/01/2017 (thứ hai)      […]

Bộ môn ĐT Viễn thông thông báo:   KẾ HOẠCH CHẤM bÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP  (bẬC đẠI HỌC ngành đt viỄN THÔNG)   1. lỊch nỘp quyỂN báo cáo  Lớp Ngày Thời gian Phòng DHDTVT9 07/02/2017 9 giờ 30→10 giờ x7.10 Lưu ý: Quyển báo cáo thực tập tốt nghiệp phải trình bày theo tài […]

[BMVT] TB Lịch bảo vệ DACN DHxHL và DHLT Liên thông 11/1/2017

[BMVT] TB Lịch bảo vệ DACN DHxHL và DHLT Liên thông 11/1/2017 Sinh viên nộp quyển báo cáo vào lúc 6h tối thứ 4 ngày 11/1/2017 tại X7.9B. Lịch bảo vệ cụ thể sẽ TB sau. Mọi thắc mắc gởi về email :        hoangnguyen@iuh.edu.vn  Trân trọng, BMVT ThS Nguyễn Thế Hoàng

Bộ môn Viễn thông thông báo:   Sinh viên các lớp Đại học liên thông ngành ĐT Viễn thông (DHDTVT12AVLVH, DHDTVT11BVLVH, …) đã đăng ký học phần đồ án (DA2, DATN) trong học kỳ 2 năm học 2016-2017 tập trung nghe hướng dẫn về việc thực hiện theo lịch như sau.      – Thời gian: 18 giờ 00 […]