Menu

Thông báo – BMDTTD

Thông báo, Bộ môn điện tử tự động thông báo triển khai khóa luận và báo cáo tốt nghiệp cho các sinh viên khóa 10 tự động. Những sinh viên được làm khóa luận tốt nghiệp (xem danh sách tại bảng thông báo của khoa điện tử) đăng ký chọn giảng viên hướng dẫn và [...]

Bộ môn tự động thông báo triển khai đồ án 2B học lại HKI-2017-2018

Thông báo, Sinh viên đã đăng ký đồ án 2B học lại HKI, 2017-2018 sẽ bắt đầu thực hiện đồ án theo kế hoạch sau: Liên hệ GV hướng dẫn, làm phiếu nhận đồ án và nộp lại cho lớp trưởng (SV đại diện) sau đó nộp cho bộ môn trước ngày 21/08/2017 Thời gian [...]

Thông báo, Sinh viên đã đăng ký đồ án chuyên ngành học lại HKI, 2017-2018 sẽ bắt đầu thực hiện đồ án theo kế hoạch sau: Liên hệ GV hướng dẫn, làm phiếu nhận đồ án và nộp lại cho lớp trưởng (SV đại diện) sau đó nộp cho bộ môn trước ngày 17/08/2017 Thời [...]

Bộ môn TĐ thông báo bảo vệ đồ án chuyên ngành và đồ án 2

Tất cả sinh viên thực hiện đồ án 2 và chuyên ngành trong học kỳ II 2016-2017 sẽ bảo vệ đồ án vào ngày 12/08/2017, bắt đầu lúc 8 giờ. Sinh viên nộp quyển đồ án có xác nhận được phép bảo vệ của GVHD cho thầy Lũy vào chiều ngày 10/08/2017 từ 14h30 đến [...]

Thông báo, Ngày 17/03/2017 lúc 10 giờ 15 sáng, bộ môn tổ chức bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp.cho các sinh viên DHDTTĐA làm luận văn tại X7.15. Các sinh viên (nhóm sinh viên nếu thực hiện đề tài theo nhóm) cần chuẩn bị file powpoint, in báo cáo đóng thành 5 quyển. [...]

K/g các em sinh viên, Đến nay bộ môn đã có danh sách đồ án 2B HL và đồ án CN DHDT9A và HL.Do trang web của khoa chập chờn nên đồ án kỳ này không thể đăng ký trên web, ngoài ra tôi cũng không thể thông báo đến SV trực tiếp mà phải [...]

Thông báo thực hiện luận văn tốt nghiệp lớp ĐHĐTTD9A Kính gửi các em sinh viên có danh sách được thực hiện luận văn tốt nghiệp năm 2016-2017. Sau đây là nội dung triển khai luận văn: 1. Sinh viên chọn và liên hệ với giảng viên hướng dẫn theo danh sách sau trước ngày [...]

Thông báo, Qua kiểm tra tiến độ đồ án chuyên ngành ngày 07/01/2016 nhiều sinh viên chưa viết báo cáo, chưa xong mô hình phần cứng, nội dung đồ án còn nhiều lỗi. Đề tạo điều kiện cho sinh viên tiếp tục hoàn thành đồ án, bộ môn sẽ dời lịch bảo vệ đến ngày [...]

Thông báo, Khi kết thúc thực tập, sinh viên viết quyển báo cáo theo mẫu (File) gửi cho công ty thực tập nhận xét, ký tên và đóng dấu. Dự kiến ngày 06/02/2017 sẽ bảo vệ thực tập trước hội đồng. Sinh viên nộp báo cáo và trả lời câu hỏi. Chú ý: Không chấp [...]

Thông báo (Khẩn) Theo thông báo của Trường ngày 04/01/2017 là hạn chót nhập điểm đề xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2016. Những sinh viên các khóa trước đã đăng ký làm đồ án 2B và chuyên ngành cần bảo vệ để kịp xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2016 sẽ bảo vệ đề tài vào [...]