Menu

Thông báo – BMDTMT

Thông báo: Lịch học bù lớp DHDT7B LT – Môn: Định tuyến và chuyển mạch 12 Đại Học Điện Tử 7B Liên Thông (Thực hành: 60 tiết) – Nhóm 3 Định tuyến và chuyển mạch CNhật 1 -> 5 X7.14 Từ:09-09-2012 Đến:09-09-2012 13 Đại Học Điện Tử 7B Liên Thông (Thực hành: 60 tiết) – […]

Thông báo gặp sinh viên làm đồ án tốt nghiệp NCDT3, TC38C Thời gian: 16h30 ngày 25/06/2012 Địa điểm: X7.14 Giảng viên: NGUYỄN VĂN DUY

Bộ môn điện tử máy tính thông báo Lịch hẹn gặp sinh viên các lớp: NCDT3C, TCDT38C, CDDT9C HỌC LẠI để hướng dẫn làm dồ án học kỳ III (2011-2012) như sau: Thời gian: 16h30 Ngày 15/05/2012 Địa điểm: Phòng X 7.14 Phụ trách gặp sinh viên: GV. NGUYỄN VĂN DUY STT Nội dung hướng […]

Thông báo lịch thi CẤU TRÚC MÁY TÍNH NGÀNH ĐIỆN TỬ – Lớp CDDT12B (NHÓM: 5, 6, 7) 1 CDDT12B Cao Đẳng Điện Tử 12B – Nhóm 6 Cấu trúc máy tính ngành điện tử. (110205913) 1 10-04-2012 Thứ 3 (1->5) 225′ X7.14 2 CDDT12B Cao Đẳng Điện Tử 12B – Nhóm 5 Cấu trúc […]

Lịch thi lại – NCDT4B – Nhóm 5  – Cấu trúc máy tính ngành Điện tử. T. DUY dạy Ngày thi: 24-12-2011 Thứ 7 (7->11) Phòng thi: X7.14   Các bạn sinh viên nhớ đóng tiền thi lại tại Phòng tài chính trước 1 ngày   Cám ơn.

LỊCH HỌC BÙ – DHDT4BTLT – MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG – T. DUY DẠY Tối thứ 5, Tối thứ 6 tại X7.14    

Thông báo lịch học bù Môn: Tin học ứng dụng ngành điện tử Thầy: NGUYỄN VĂN DUY  Đại Học Điện Tử 4A TC Liên Thông – Nhóm 2  học vào 31/10/2011 (tiết 13-17) và 06/11/2011 (tiết 7-11) Phòng X7.12 Đại Học Điện Tử 4B TC Liên Thông – Nhóm 2 học vào 13/11/2011 (tiết 7-11) […]

THÔNG BÁO SINH VIÊN LỚP DHDT6A – N1 Hiện tại còn một số sinh viên học môn: TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀNH ĐIỆN TỬ chưa thi cuối học kỳ vui lòng liên hệ T. Duy để biết lịch thi lại cuối học kỳ. Sau ngày 1/08/2011, mọi thắc mắc của sinh viên DHDT6A N1 sẽ […]

 THÔNG BÁO LỊCH THI LẠI Lớp NCDT3A N1 và NCDT3A N2 – Môn: LẬP TRÌNH C++ Thời gian: 1/08/2011 – Tiết: 7 – 11 Địa điểm: X7.14 Mọi thông tin vui lòng liên hệ T. Duy: 0984737787  

 Lịch thi Lớp: CDDT9 Học lại Môn: Mạng viễn thông nâng cao ngành điện tử Giảng viên: T. Nguyễn Văn Duy   Thời gian: 13/03/2011 Tiết: 7 – 11 Phòng X 8.9