Menu

Học bổng du học

Nữ sinh viên khoa Điện Tử được nhận học bổng HEEAP 2015 có (file đính kèm)

Tập đoàn NIKE tổ chức chuỗi sự kiện chương trình  “Hỗ trợ & phát triển nguồn nhân lực cho ngành sản xuất tại Việt Nam Chương trình 1: Hội thảo về cơ hội việc làm tại Nike Việt Nam –  Thời gian: 9:00- 11:00 sáng, ngày 10 tháng 4 năm 2015 –  Địa điểm: Hội […]