Menu

Hướng dẫn phương pháp dạy và học tích cực

Bảng đánh giá lớp học tích cực

 Khoa Công Nghệ Điện Tử công bố  Bảng đánh giá lớp học tích cực. Kết quả của buổi hội thảo phương pháp đánh giá lớp học tích cực, tổ chức vào 06/2013. Download nội dung, các thầy cô có thể dựa trên đây để phát triển lớp học tích cực.  

Khoa Công Nghệ Điện Tử công bố Tài liệu tham khảo cho chương trình tập huấn tại Đại Học Arizona, Mỹ, năm 2013. Download nội dung, các thầy cô có thể học hỏi từ đây phương pháp giảng dạy hiện đại.  

Hội thảo phương pháp dạy và học tích cực

Khoa Công Nghệ Điện Tử công bố 1. Tài liệu văn kiện hội thảo về Phương pháp dạy và học tích cực, tổ chức ngày 04/05/2013. Download nội dung hội thảo, các thầy cô và các bạn sinh viên có thể học hỏi từ đây phương pháp giảng dạy tích cực và phương pháp học tích […]