Menu

Tài nguyên bộ môn ĐTVT

[BMVT]Lịch bảo vệ LVTN và DACN HK2/2017 ngày 28/6/2017

BMVT thông báo : Lịch bảo vệ LVTN vào sáng ngày 28/6/2017(1 hội đồng), tất cả các nhóm tập trung lúc 8h tại X7.9A. Lịch bảo vệ DACN vào sáng (1 hội đồng) và chiều (2 hội đồng) ngày 28/6/2017 , tất cả các nhóm tập trung lúc 8h tại X7.9B. Sinh viên ăn mặc chỉnh […]

[BMVT] Bài giảng Quang Điện Tử (Ths Nguyễn Văn An)

Bài giảng Quang Điện Tử (Ths Nguyễn Văn An) –  download

[BMVT] Bài giảng môn Cơ Sở Viễn Thông [Th.S Lê Văn Hùng]

Bài giảng môn Cơ Sở Viễn Thông (Thầy Hùng) – download

[BMVT] Xử lý số tín hiệu (Th.S ĐàoThị Thuy Thủy)

Giáo trình xử lý số tín hiệu (cô Đào Thị Thuy Thủy) – download

[BMVT] Tài liệu HD thí nghiệm xử lý số tín hiệu (2013)

Tài liệu HD thí nghiệm xử lý số tín hiệu (2013) (download) Th.S Nguyễn Thế Hoàng

Các em in chương 4. Communication Link Analysis, không cần in hết cả cuốn giáo trình. Download theo link Thầy Cao.

[BMVT] Tài liệu môn Hệ thống viễn thông_lớp DHDT6B

Các bạn download tài liệu môn học Hệ thống viễn thông tại link: download