Menu

Câu lạc bộ NCKH

Câu lạc bộ NCKH Khoa Công nghệ Điện tử IUH
 (CEE-IUH)

Được sự đồng ý của Ban chủ nhiệm Khoa Công Nghệ Điện Tử, Trường Đại học Công Nghiệp Hồ Chí Minh, ngày  04/04/2014 CLB NCKH Khoa Công nghệ Điện Tử được thành lập. CLB ra đời đã tạo ra một sân chơi lành mạnh  cho sinh  viên trong khoa, là nơi sinh viên giao lưu học hỏi lẫn nhau trong nhiều lĩnh vực: học  tập, nghiên cứu khoa học  và đặc biệt trang bị kỹ năng sống, kĩ năng mềm, kinh nghiệm làm việc; là hành  trang để bước vào đời. Ngoài ra, câu lạc bộ cũng là nơi để sinh viên làm quen với môi trường làm việc doanh nghiệp, là nơi để cựu sinh viên chia sẽ kiến thức và kinh nghiệm làm việc.

10168093 241829829333925 3209878877905331644 n