Menu

CLB sinh viên NCKH

 CEEE-IUH

Được sự đồng ý của Ban chủ nhiệm Khoa Công Nghệ Điện Tử, Trường Đại học Công Nghiệp Hồ Chí Minh, ngày 04/04/2014 CLB NCKH Khoa Công nghệ Điện Tử được thành lập. CLB ra đời đã tạo ra một sân chơi lành mạnh cho sinh viên trong khoa, là nơi sinh viên giao lưu học hỏi lẫn nhau trong nhiều lĩnh vực như học  tập, nghiên cứu khoa học và đặc biệt trang bị kỹ năng sống, kĩ năng mềm, kinh nghiệm làm việc; là hành  trang để bước vào đời. Ngoài ra, câu lạc bộ cũng là nơi để sinh viên làm quen với môi trường làm việc doanh nghiệp, là nơi để cựu sinh viên chia sẽ kiến thức và kinh nghiệm làm việc. Các bạn sinh viên quan tâm xin liên hệ theo địa chỉ như bên dưới.