Menu

Lịch học Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất của Đại học, Cao đẳng Khóa 2017

Căn cứ vào thông báo của Nhà Trường, Khoa Công Nghệ Điện Tử thông báo tới các bạn sinh viên khóa 2017 (Đại học và Cao đẳng) lịch học như sau:

  • Lịch học: Thứ hai hàng tuần
  • Chi tiết các cho hệ như sau:

Khoa Công Nghệ Điện Tử.