Menu

Lịch sử phát triển

altKhoa Công Nghệ Điện Tử được hình thành từ những ngày đầu tiên thành lập trường và là một trong những khoa công nghệ nổi bật của Trường Đại Học Công nghiệp TP. HCM. Bắt đầu từ việc đào tạo hệ công nhân năm 1976, hệ trung cấp năm 1980, hệ cao đẳng năm 1999 và hệ đại học năm 2005. Cùng với sự phát triển về qui mô đào tạo là sự lớn mạnh về số lượng sinh viên theo học, từ vài chục sinh viên ở những năm đầu cho đến nay trên 1.600 sinh viên đang theo học ờ tất cả các hệ.


Khoa Điện Tử được giao phụ trách đào tạo 01 ngành Thạc sĩ: Kỹ thuật điện tử; 02 ngành Đại học: Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông và Công nghệ kỹ thuật máy tính; 01 ngành Cao đẳng: Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông. Sinh viên của khoa ở các chuyên ngành đã có nhiều thành tích cao trong học tập, thể hiện qua các kết quả đạt được trong hội thi tay nghề quốc gia. Khi ra trường, sinh viên của khoa đã có nhiều đóng góp cho các doanh nghiệp, trong đó một số em được đánh giá cao về chuyên môn và thái độ làm việc.

Tập thể Giảng viên Khoa Công Nghệ Điện Tử

Để có được những thành quả như trên, đó là nhờ có sự nỗ lực rất lớn của các Thầy Cô giáo, họ phải thường xuyên cập nhật, cải tiến chương trình, giáo trình và hệ thống phòng thí nghiệm để việc đào tạo sao cho phù hợp với thực tiễn và nhu cầu của xã hội.

Được sự quan tâm rất tận tình của ban giám hiệu nhà trường và dưới đường lối chỉ đạo của Đảng và nhà nước, tất cả giáo viên Khoa Điện Tử chúng tôi quyết tâm: “Dạy tốt, học tốt và làm tốt“.

Khoa Công Nghệ Điện Tử.