Menu
 • Tập thể giảng viên khoa Công Nghệ Điện Tử - Đại học Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh

  Tập thể giảng viên khoa Công Nghệ Điện Tử – Đại học Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh

 • Ban lãnh đạo khoa, bộ môn - Khoa Công nghệ Điện Tử

  Ban lãnh đạo khoa, bộ môn – Khoa Công nghệ Điện Tử

 • Triển lãm thành tự đào tạo và nghiên cứu của Khoa Công nghệ Điện tử

  Triển lãm thành tự đào tạo và nghiên cứu của Khoa Công nghệ Điện tử

 • Sinh viên tham quan triển lãm của Khoa công nghệ Điện tử

  Sinh viên tham quan triển lãm của Khoa công nghệ Điện tử

 • Mô hình thành quả nghiên cứu của giảng viên, sinh viên

  Mô hình thành quả nghiên cứu của giảng viên, sinh viên

 • Sinh viên đang giải thích mô hình nghiên cứu

  Sinh viên đang giải thích mô hình nghiên cứu

 • Sinh viên Khoa công nghệ Điện tử đang giải thích mô hình

  Sinh viên Khoa công nghệ Điện tử đang giải thích mô hình

 • Khách nước ngoài đang tham quan triển lãm khoa học

  Khách nước ngoài đang tham quan triển lãm khoa học

 • Phòng thực hành của sinh viên Khoa công nghệ Điện tử

  Phòng thực hành của sinh viên Khoa công nghệ Điện tử

 • Sinh viên làm việc nhóm trong giờ thực hành

  Sinh viên làm việc nhóm trong giờ thực hành

THÔNG BÁO

V/v: Đăng ký học trả nợ đợt 2 trong HK 2, năm 2016-2017

 

Để tạo thuận lợi cho các Sinh viên đăng ký học trả nợ các môn học trong học kỳ 2 năm học 2016-2017. Nhà trường cho phép các khoa mở các lớp học lại, các học phần học ghép cho Sinh viên.

Lưu ý :

- Thời gian nhận đơn và mở học phần và đăng ký học từ 26/12/2016 đến 12/01/2017, tại Phòng giáo vụ Khoa X7.2. 

- Phòng Đào tạo sẽ chấp nhận mở lớp khi đủ sĩ số qui định, Sinh viên đóng phí trong cùng thời gian này,

- Lịch học bắt đầu từ 13/02/2017 đến 07/05/2017.

- Các lớp học lại được xếp lịch học vào các buổi tối và chủ nhật để tránh trùng lịch học chính thức của Sinh viên, các buổi học xếp tăng tiết nhưng không quá 3 tiết /buổi học đối với các môn học lý thuyết. 

- Ngoài thời gian trên nhà Trường sẽ không mở thêm đợt học trả nợ nào nữa trong HK 2.

KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ.

 

 

CHUNG KẾT CUỘC THI ĐUA XE "MINICAR - SPEED RACING GAME"

Khoa Công Nghệ Điện Tử

Chủ nhật, ngày 11 tháng 12 năm 2016 

 Hinhxe

 

Khoa CN Điện tử trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên toàn Khoa:

 

Vào ngày Chủ nhật, 11/12/2016, 08h, tại Khoa CN Điện Tử - lầu 8, sẽ diễn ra cuộc thi đua xe (Minicar) giữa các đội sinh viên của Khoa. Vì vậy, Khoa Điện tử rất mong các bạn sinh viên, nếu thu xếp được, hãy đến cổ vũ cho cuộc thi. Tại cuộc thi, các bạn sẽ được chứng kiến sự sáng tạo của sinh viên Điện tử, không khí sôi động hòa với niềm đam mê khoa học.

 

Khoa Điện tử trân trọng chào đón các bạn tại cuộc thi này.

 

Khoa CN Điện Tử.