Menu

Danh sách sinh viên Thi xếp lớp Tiếng Anh TOEIC đợt cuối

Đính kèm là file danh sách sinh viên dự thi TOEIC đợt cuối.
 
Tất cả sinh viên chưa thi theo danh sách trên sẽ dự thi vào ngày thứ bảy 23/9/2017 (theo danh sách thi)
Đề nghị các sinh viên tham dự thi đầy đủ.
Liên kết tài về: