Menu

Giới thiệu

BỘ MÔN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

Bộ môn Điện tử – Viễn thông là một trong những đơn vị đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Điện tử – Viễn thông có uy tín trong cả nước. Với một đội ngũ cán bộ giảng viên mạnh về cả chất lượng và số lượng, hàng năm đào tạo hàng trăm cử nhân và kỹ sư viễn thông cho xã hội.

Bộ môn phụ trách đào tạo các lĩnh vực chuyên ngành viễn thông với các môn học lý thuyết và thực hành thí nghiệm thuộc chuyên ngành Điện tử – Viễn thông. Ngoài ra bộ môn còn tham gia vào các chương trình đào tạo liên kết và nghiên cứu khoa học các cấp.

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ cán bộ và giảng viên Bộ môn Điện tử Viễn thông hiện có 14 giảng viên, trong đó gồm có: 03 Tiến sỹ, 05 Nghiên cứu sinh, 06 Thạc sĩ.

 

Danh sách các giảng viên

STT

Tên giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu, chuyên môn

1

ThS. Nguyễn Thế Hoàng (Trưởng BM)

Email: hoangnguyen@iuh.edu.vn

Thông tin số, Mã kênh truyền , mã hóa/nén

Wireless Sensor Network
Xử lý số tín hiệu (DSP)

Xử lý nhận dạng ảnh trên FPGA

Computer Graphics

2

TS. Bùi Thư Cao ( Trưởng Khoa ĐT)

Email: bui_thu_cao@yahoo.com

Hệ thống viễn thông

Mạng thế hệ mới

Điện tử y sinh

3

ThS. Trần Minh Hồng (Phó BM)

Email : minhhongcn4@yahoo.com

Thiết bị đầu cuối viễn thông

Tổng đài nội bộ, tổng đài IP

4

NCS. Phù Trần Tín

Email : phutrantin79@yahoo.com

Mạng và truyền dữ liệu

Mạng VoIP

5

ThS. Nguyễn Văn An

Email : ans.ATC@gmail.com

Kỹ thuật Audio-Video

Truyền hình số

6

TS. Nguyễn Hoàng Việt

Kĩ thuật siêu cao tần

7

ThS. Đào Thị Thu Thủy

Email : dthuthuy2000@yahoo.com

Xử lý số tín hiệu

Xử lý ảnh,video

8

NCS. Phạm Minh Nam

Email : pmnam2002@yahoo.com

Anten truyền sóng

Hệ thống viễn thông

9

NCS. Hà Văn Kha Ly

(Đang du học tại Úc)

Hệ thống viễn thông

Hệ thống thông tin quang

Hệ thống cáp viễn thông

Mạng viễn thông nâng cao.

10

ThS. Nguyễn Tiến Tùng

Email : nguyentientung2610@yahoo.com.vn

Anten truyền sóng

Lý thuyết tín hiệu

11

ThS. Tôn Thất Phùng

Email : tonthatphung@gmail.com

Mạng viễn thông nâng cao.

Mạng thế hệ mới.

12

TS. Nguyễn Tấn Lộc

MEMS-based resonators, oscillator

13

NCS. Lê Văn Hùng

Email : hung_levan_84@yahoo.com

Thông tin số.

Radar xuyên đất.

Mã kênh truyền …

14

NCS Nguyễn Thanh Đức

Email : thanhduc1910vn@gmail.com

(Đang du học tại Hàn Quốc)

Hệ thống viễn thông

Mạng thế hệ mới

Qui hoạch, tối ưu, đánh giá chất lượng dịch vụ mạng

15

ThS. Nguyễn Duy Khanh

Email : sit_alone76816@yahoo.com

Thí nghiệm thiết bị đầu cuối VT

PHÒNG THÍ NGHIỆM

Bộ môn ĐTVT được trang bị các phòng thí nghiệm hiện đại cho chuyên nghành viễn thông như : thí nghiệm cơ sở viễn thông, thí nghiệm hệ thống viễn thông, thí nghiệm DSP , tổng đài …

Chi tiết các phòng thí nghiệm, xem tại đây

 

HOẠT ĐỘNG BỘ MÔN