Menu

Chiến lược phát triển

Thế giới quanh ta luôn phát triển, các công nghệ tiện ích phục vụ cho cuộc sống cũng phát triển theo. Thông tin viễn thông cũng là một trong những hướng phát triển công nghệ hàng đầu, với đa dạng hoá hình thức thông tin: vô tuyến, hữu tuyến, truyền hình, điện thoại, mạng máy tính, wifi…, rồi đến các thiết bị cần tay: điện thoại di động, video phone, ….

Để luôn bắt kịp được với sự phát triển không ngừng về công nghệ thông tin viễn thông của thế giới, Bộ môn đã đề ra chiến lược phát triển, như sau:  

  • Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, cập nhật và cải tiến giáo trình bài giảng, tham khảo giáo trình của các trường đại học tiên tiến.
  • Xây dựng và phát triển, cải tiến hệ thống phòng thí nghiệm Viễn thông, tham khảo giáo trình của các trường đại học tiên tiến.
  • Nghiên cứu, đề xuất, tổ chức các lớp tập huấn, tích cực tham gia các họat động nghiên cứu khoa học nâng cao trình độ chuyên môn giáo viên bộ môn.
  • Tích cực phát triển, nâng cao trình độ chuyên môn giảng viên bằng cách cử giảng viên tham gia tập huấn tại nước ngoài và làm nghiên cứu sinh trong và ngoài nước. Tiến đến 2015 sẽ đào tạo hoặc liên kết đào tạo Cao học chuyên ngành điện tử viễn thông.
  • Thường xuyên kiểm tra đánh giá giáo viên qua chất lượng bài giảng trên lớp.
  • Chú trọng tăng cường công tác quan hệ hợp tác với các công ty, doanh nghiệp và tổ chức cho giảng viên và sinh viên thăm quan, thực tập định kì các tại công ty sản xuất, lắp ráp điện tử, các nhà khai thác dịch vụ mạng viễn thông như Intel, Mobifone, Vinaphone, Viettel, GTel, VTV, VTC, HTV, SCTV, TMA, IMT, ATVN…

alt