Menu

Giới thiệu

>> GIỚI THIỆU CHUNG

alt Bộ môn Điện tử-Tự động thuộc Khoa Công Nghệ Điện Tử, Trường Đại Học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ môn phụ trách đào tạo các chuyên ngành về Điều khiển học, Tự động hóa. Ngoài ra, Bộ môn còn làm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học ứng dụng trong đào tạo và sản xuất.

alt Ra đời cùng với Khoa Công Nghệ Điện Tử, tuy nhiên sự tồn tại và phát triển của Bộ môn gắn liền với nhu cầu xã hội ngày càng cao và cấp bách về nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành kỹ thuật mũi nhọn, đặc biệt là các ngành yêu cầu phải tự động hoá và liên tục tự động hoá, nhằm góp phần ổn định và phát triển bền vững kinh tế xã hội, công nghiệp hoá hiện đại hóa đất nước.

alt Đến nay Bộ môn có 14 Giảng viên chuyên ngành tự động , đa số là các giảng viên trẻ đầy nhiệt huyết, hầu hết các giảng viên đều có bằng thạc sĩ chuyên ngành, nhiều giảng viên đang làm nghiên cứu sinh trong và ngoài nước.

 

>> PHÒNG THÍ NGHIỆM
alt Nhóm Phòng thí nghiệm tự động hoá của Bộ môn là một trong những tổ hợp các phòng thí nghiệm được xây dựng nhằm tổ chức triển khai các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học có tính hiện đại, tính chiến lược thuộc lĩnh vực Tự động hóa trên cơ sở bám sát các định hướng, mục tiêu đào tạo, nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao. Phòng thí nghiệm gồm có:

Hằng năm, các phòng thí nghiệm của Bộ môn luôn được Trường và Khoa quan tâm đầu tư trang thiết bị hiện đại, góp phần thúc đẩy chất lượng đào tạo không ngừng ổn định và phát triển.


news Các biểu mẫu:

Mẫu viết báo cáo luận văn tốt nghiệp và đồ án chuyên ngành