Menu

Mục tiêu đào tạo

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CỦA BỘ MÔN ĐIỆN TỬ – MÁY TÍNH

Đào tạo cho sinh viên các kiến thức nền tảng về ngành Điện tử, và kiến thức chuyên sâu về công nghệ phần cứng máy tính, thiết kế vi mạch điện tử và quản trị hệ thống mạng máy tính.

Khi ra trường các em sẽ có được các năng lực thực hiện sa:

  • Hiểu biết được các kiến thức về kiến trúc phần cứng máy tính, kiến trúc của các thiêt bị ngoại vi máy tính như: card màn hình, ổ cứng, Ram, DVD, …
  • Nắm bắt được các chuẩn truyền thông trong giao tiếp bus ngoai vi máy tính: USB, JTAG, SPI, PCI
  • Có khả năng tính toán, thiết kế, chế tạo các vi mạch điện tử, các thiết bị giao tiếp với máy tính, điều khiển, thu thập và xử lý dữ liệu thông qua các cổng I/O trong máy tính.
  • Có kĩ năng trong việc lập trình hệ thống nhúng System on Chip, trên nền tảng của các hệ điều hành Window và Linux.
  • Có kĩ năng trong việc thiết kế, lắp đặt và vận hành quản trị hệ thống mạng máy tính, với các công nghệ của Microsoft, Linux và Cisco.
  • Có kĩ năng trong việc sửa chữa: máy tính computer, laptop, và các thiết bị ngoại vi.
  • Có khả năng đọc hiểu các tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh

Máy tính đã trở thành một công cụ gần như không thể thiếu được trong tất cả các ngành nghề. Với định hướng của chương trình đào tạo giúp cho sinh viên: có được hiểu biết sâu về kiến thức phần cứng máy tính, mạnh về thiết kế vi mạch và vững về công nghệ quản trị mạng. Điều này sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho các em khi trường, có thể làm việc ở vị trí kĩ sư quản trị mạng các công ty có hệ thống mạng máy tính, và cũng có thể làm ở các công ty sản xuất thiết bị điện tử.

Hơn nữa, học ở chuyên ngành khi ra trường, các em có thể làm việc ở những công ty về công nghệ cao, như Arrive Technology, Renesas, TMA hay INTEL Production Việt Nam. Đây là một hướng yêu cầu mới của thị trường tuyển dụng, mà hiện đang rất thiếu nguồn nhân lực có chuyên môn về thiết kế và sản xuất vi mạch điện tử.

Cisco-Self-Defending-Network--11