Menu

Giới thiệu


GIỚI THIỆU BỘ MÔN ĐIỆN TỬ MÁY TÍNH
Văn phòng đặt tại nhà X, phòng X8.15
Điện thoại: (08)8940390 – 172
Email: nguyenminhngoc@iuh.edu.vn
alt
Chủ nhiệm bộ môn
TS Nguyễn Minh Ngọc
 

NHIỆM VỤ CỦA BỘ MÔN ĐIỆN TỬ – MÁY TÍNH
Bộ môn đảm trách việc giảng dạy các môn học cơ sở và chuyên ngành cho các cấp đào tạo của ngành Điện tử – Máy tính và các kiến thức liên quan cho các chuyên ngành công nghệ kỹ thuật trong trường.
Bộ môn Điện tử Máy tính hiện đang phụ trách các môn học sau:

 

STT

Họ và tên

Học vị

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

GIẢNG DẠY

1

Nguyễn Minh Ngọc

Giảng viên chính

Tiến sĩ

Thiết bị Radar, sonar; Microprocessor, micro-controller, Embedded FPGA, Embedded System….

Kỹ thuật số; vi xử lý; vi điều khiển; Cấu trúc máy tính, thiết kế mạch tích hợp; hệ thống nhúng.

2

Trần Ngọc Anh

Giảng viên

Thạc sĩ

Control system Design; Control and Comunication by Computer; Computer Network Cấu trúc máy tính; TH sửa chửa thiết bị ngoại vi, Mạng &Truyền dữ liệu; Thí nghiệm Mạng & Truyền dữ liệu; Cài đặt và quản trị mạng; Mạng nâng cao; Giao tiếp điều khiển thiết bị ngoại vi

3

Phan Tuấn Anh

Giảng viên

Thạc sĩ

Microprocessor, microcontroller, Embedded FPGA, Embedded System.

Kỹ thuật số nâng cao; Vi xử lý, vi điều khiển, TN FPGA; Hệ thống nhúng

4

Nguyễn Văn Duy

Giảng viên

Thạc sĩ

Big Data

Lập trình, quản trị mạng, bảo mật, Mobile App, Web App

5

Nguyễn Thanh Đăng

Giảng viên

Cao học

Vi điều khiện, Hệ thống nhúng (Embedded systems)

Cấu trúc máy tính; TN Mạng & TDL; Mạng &TDL; Cài đặt và quản trị mạng; Mạng nâng cao, TH sửa chửa thiết bị ngoại vi, định tuyến_chuyển mạch.

6

Đặng Quang Minh

Giảng viên

Kỹ sư

Kỹ thuật xung số. Vi điều khiển, thiết kế mạch

TH Kỹ thuật xung số. Thiết kế mạch

7

Vũ Thị Hồng Nga

Giảng viên

Thạc sĩ

Kỹ thuật xung số. Vi xử lý, vi điều khiển, FPGA.

Kỹ thuật xung số. Kỹ thuật số nâng cao; Vi xử lý, vi điều khiển, FPGA.

8

Trương Năng Toàn

Giảng viên

Thạc sĩ

Kỹ thuật xung số. Kỹ thuật số nâng cao; Vi xử lý, vi điều khiển, hệ thống nhúng

9

Phạm Quang Trí

Giảng viên

Cao học

Kỹ thuật xung số. Kỹ thuật số nâng cao; Vi xử lý, vi điều khiển, FPGA.

10

Đinh Quang Tuyến

Giảng viên

Thạc sĩ

Microprocessor, microcontroller, Embedded FPGA, Embedded System.

Cấu trúc máy tính; Ngôn ngữ C/Labview; lập trình ứng dụng; TN Mạng & TDL; Mạng &TDL; Cài đặt và quản trị mạng; Mạng nâng cao, định tuyến_chuyển mạch

11

Lê Lý Quyên Quyên

Giảng viên

Thạc sĩ

Kỹ thuật xung số. Vi xử lý, vi điều khiển, FPGA.

Kỹ thuật xung số. Kỹ thuật số nâng cao; Vi xử lý, vi điều khiển, FPGA

12

Trần Hồng Vinh

Giảng viên

Thạc sĩ

Programming Mobile Applications for Android; Embedded System

Cấu trúc máy tính; Ngôn ngữ C/Labview; lập trình ứng dụng; TN Mạng & TDL; Mạng &TDL; Cài đặt và quản trị mạng; Mạng nâng cao.


 

Bộ môn đảm trách việc giảng dạy các môn học cơ sở chuyên ngành của ngành Điện tử và các môn cơ sở điện tử của tất cả các ngành công nghệ trong trường:

 

STT

TÊN MÔN HỌC

HỆ ĐÀO TẠO
Số Tín chỉ

Đại học

Cao đẳng

1

Kỹ thuật xung số

4

4

2

Kỹ thuật số

3

3

3

Kỹ thuật số nâng cao

2

4

Ngôn ngữ lập trình C

2

2

5

Lập trình ứng dụng ngành điện tử

2

6

Thiết kế mạch điện tử bằng ALTIUM/ORCAD

2

2

7

Kỹ thuật vi xử lý

3

8

Vi xử lý

5

5

9

Kiến trúc máy tính ngành điện tử

3

10

Cấu trúc dữ liệu và Lập trình hướng đối tượng

2

11

Hệ điều hành nhúng

2

12

Hệ thống nhúng ngành điện tử

5

4

13

Thiết kế mạch tích hợp

4

14

Công nghệ thiết kế vi mạch

5

15

Kỹ thuật phần cứng máy tính

2

2

16

Giao tiếp điều khiển thiết bị ngoại vi

3

2

17

Sửa chữa máy tính/ thiết bị ngoại vi

2

2

18

Mạng & Truyền dữ liệu ngành điện tử

2

3

19

Cài đặt và quản trị mạng Windows

3

3

20

Định tuyến và chuyển mạch

2

2

21

Quản trị web

2

2