Menu

Giới thiệu

BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CƠ SỞ

 

Nhiệm vụ của Bộ môn Điện tử cơ sở

Bộ môn đảm trách việc giảng dạy các môn học cơ sở của ngành điện tử và các môn cơ sở điện tử của tất cả các ngành công nghệ trong trường:

 

STT

TÊN MÔN HỌC

HỆ ĐÀO TẠO
SỐ TÍN Ch

Đại học

Cao đẳng

1

Mạch điện

3(3,0,6)

3(3,0,6)

2

Linh kiện điện tử

4(2,4,6)

4(2,4,6)

3

Kỹ thuật điện tử

3(2,2,5)

x

4

Đo điện – Điện tử

2(2,0,4)

3(2,2,5)

5

Mạch điện tử

4(3,2,7)

4(3,2,7)

6

Mạch điện tử nâng cao

3(2,2,5)

x

7

Trường điện từ

3(3,0,6)

x

8

Thiết bị và an toàn lao động trong công nghiệp

2(0,4,2)

2(0,4,2)

9

Máy điện và Khí cụ điện

3(2,2,5)

3(2,2,5)

10

Nhập môn công tác kỹ sư ngành điện tử

2(2,0,4)

x

 

Danh sách giảng viên Bộ môn

 

STT HỌ VÀ TÊN HỌC VỊ CHỨC DANH
1 Lưu Thế Vinh PGS.TS Giảng viên cao cấp
2 Võ Xuân Ân Tiến sĩ Giảng viên chính
3 Nguyễn Ngọc Sơn Thạc sĩ, NCS Trưởng bộ môn
4 Trần Minh Chính Tiến sĩ Giảng viên
5  Hà Thị Đẹp Tiến sĩ Giảng viên
6  Nguyễn Thế Kỳ Sương Tiến sĩ Giảng viên
7  Trần Trọng Toàn Tiến sĩ Giảng viên
8  Nguyễn Văn Điền Thạc sĩ, NCS Giảng viên
9 Vũ Tuấn Anh Thạc sĩ Giảng viên
10 Nguyễn Văn Cường Thạc sĩ Giảng viên
11  Nguyễn Thị Hồng Hà Thạc sĩ Giảng viên
12 Nguyễn Thanh Khiết Thạc sĩ Giảng viên
13 Trần Thanh Tịnh Thạc sĩ Giảng viên
14  Trần Quang Vinh Thạc sĩ Giảng viên
15 Trịnh Thị Sáng Cao học Giảng viên
16 Lê Thị Hồng Thắm Cao học Giảng viên
17  Phạm Thị Phương Hồng  Kỹ sư Giảng viên

Liên hệ
Văn phòng đặt tại nhà X, phòng X-8.15

Điện thoại: (08) 9850579-172

Email:nguyenngocson@iuh.edu.vn