Menu

[BMVT]Lịch bảo vệ LVTN và DACN HK2/2017 ngày 28/6/2017

BMVT thông báo :

Lịch bảo vệ LVTN vào sáng ngày 28/6/2017(1 hội đồng), tất cả các nhóm tập trung lúc 8h tại X7.9A.

Lịch bảo vệ DACN vào sáng (1 hội đồng) và chiều (2 hội đồng) ngày 28/6/2017 , tất cả các nhóm tập trung lúc 8h tại X7.9B.

 • Sinh viên ăn mặc chỉnh tề, đến đúng giờ và chuẩn bị các vật dụng cần thiết
 • Sinh viên chuẩn bị slide Powerpoint các nội dung cần trình bày (thời gian trình bày 15 phút). 
 • Sinh viên tự chuẩn bị sẵn máy tính có cài đặt các chương trình demo cần thiết.
 • Sinh viên phải bảo vệ nội dung đề tài của mình trước hội đồng chấm. Gợi ý các nôi dung cần trình bày :
  • Giới thiệu về đề tài : mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, hiện trạng…
  • Các nội dung đã thực hiện được và chưa được.
  • Phương pháp đã dùng để thực hiện như thế nào.
  • Đánh giá kết quả đã thực hiện. Hướng phát triển đề tài.
  • Demo đề tài hoặc chạy mô phỏng.
  • ….

Chúc các em sinh viên bảo vệ thành công !

 • Chú ý : Lớp trưởng và lớp phó chuẩn bị 2 băng rôn (1 cho LV,1 cho DACN), trái cây và nước uống cho 4 hội đồng sáng và chiều .

Trân trọng,

Bộ môn viễn thông

Thầy Hoàng