Menu

AN PHAT EQUIPMENT AND ACCESSORIES

Nhân viên kinh doanh

Số lượng : 10 người

Lương cơ bản : 5 -7 triệu

Thưởng Doanh số

Tham gia BHXH

Phụ cấp xăng xe

Yêu cầu : Ứng viên đã tốt nghiệp , sức khỏe tốt, siêng năng , chịu khó

Ngoại hình  : trung bình – khá

 

Trân Trọng.

Mai Châu

HR Department

Mobile: 0936.381.003

AN PHAT EQUIPMENT AND ACCESSORIES CO., LTD

Add.: 169 D2 Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

Tel.: (08) 3512 3216 (ext: 34)